Strona główna » Instrukcje montażu
0123
0

Instrukcje montażu

Poniżej widoczne są wybrane instrukcje montażu:

Firma Rafael nie gwarantuje iż zapoznanie się z treścią przedstawionych poniżej filmów i opisu umożliwi bezproblemowy montaż.


Instrukcja Kasety Gustavson STARK pojedyncza  100mm/125mm kliknij
Instrukcja Kasety Gustavson STARK podwójna  100mm/125mm kliknij
System przesuwny naścienny kliknij
System synchronik kliknij
Instrukcja montażu łagodnego domykania PDF  kliknij
Instrukcja montażu drzwi przesuwnych Slim PDF  kliknij
 
Instrukcja montażu drzwi przesuwnych Slim


1. Przed przystąpieniem do montażu drzwi Klient jest zobowiązany, do ilościowego i jakościowego sprawdzenia drzwi i wyposażenia. W przypadku stwierdzenia wad jawnych, należy zgłosić je Sprzedającemu na piśmie, i pod rygorem utraty praw gwarancyjnych, nie rozpoczynać czynności montażowych. Rozpoczęcie montażu drzwi oznacza akceptację dostarczonego produktu i ewentualne roszczenia z tego tytułu nie będą uznawane.

2. Drzwi winny być montowane i eksploatowane wyłącznie w pomieszczeniach:

    * ogrzewanych w okresie zimowym, ze skutecznie działającą wentylacją, o względnej wilgotności powietrza nie większej niż 60 %,
    * w których zostały wykonane "mokre" roboty jak: tynki wewnętrzne, wylewki itp.
    * drzwi otwierane na zewnątrz budynku montować wyłącznie w otworze chronionym zadaszeniem uniemożliwiającym przedostanie się opadów atmosferycznych, poza górną krawędź skrzydła.

3. Drzwi montować zgodnie ze zwrotem otwierania, pod który zostały wykonane.

4. Drzwi montować w otworze ściennym szerszym o 2-4 cm od zewnętrznej szerokości ościeżnicy, i wyższym o 1-2 cm od wysokości ościeżnicy (wysokość otworu winna być mierzona od płaszczyzny gotowej podłogi do nadproża). W przypadku stosowania ościeżnic regulowanych drzwi montować zgodnie z zaleceniem producenta (dotyczy drzwi wewnątrzlokalowych).

5. Otwór pod montaż drzwi wyrównać, oczyścić z pyłu i odpadających fragmentów zaprawy. W razie potrzeby powierzchnie ścian lekko zwilżyć wodą (poprawi to warunki utwardzania się pianki montażowej oraz zaprawy murarskiej).

6. Wymontować skrzydło z ościeżnicy o ile jest w nią wmontowane.

7. Do montażu stosuje się specjalne wkręty do montażu ościeżnic przynajmniej po trzy na lewy i prawy słupek, ilość kotew uzależnić od materiału ściany. Niezbędne jest użycie poprzeczek, które zapobiegną zwichrowaniom ościeżnicy podczas schnięcia piany.

8. Przy użyciu łaty murarskiej i klinów drewnianych, ustawić w otworze montażowym (z zachowaniem 10-15 mm luzów obwodowych) w pionie zawiasowy słupek ościeżnicy, stronę zamkową ościeżnicy uustawić względem skrzydła.

9. Ostatecznie zadyblować i zalać betonem lub wypełnić pianą. W przypadku drzwi wewnętrznych wypełnić niskoprężną, szybkowiążącą poliuretanową pianką montażową. i założyć rozpórki.

10. Zamontować klamki, rozety i wkładki drzwiowe zgodnie z właściwymi im instrukcjami montażu.

11. W razie potrzeby, wyregulować zawiasy.

12. Niezwłocznie po montażu, zabezpieczyć drzwi przed gwałtownym, niekontrolowanym otwarciem wywołanym przez wiatr lub przeciąg. Nawet w przypadku montażu przez Autoryzowaną Grupę Montażową Sprzedającego obowiązek ten leży po stronie Kupującego.

13. Po montażu drzwi, ościeżnica od strony zawiasów winna być wykończona w taki sposób, aby istniała możliwość wykonywania regulacji zawiasów.

Pozdrawiam
 
Przejdź do strony głównej

Szczególnie polecamy z naszej oferty

Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Cookies.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu